• Slider Image

Kwaliteit & samenwerking

Bijschrijving in het kwaliteitsregister vindt om de 5 jaar plaats na het behalen van de benodigde accreditatiepunten verkregen uit deelname bij cursussen en symposia.

Kwaliteitsregister nummer Marja (Nijhof-) Brouwer is 59901134894

kwaliteitsgeregistreerd tot 13-07-2025

Samenwerking

Om optimaal en efficiënt te behandelen heeft de praktijk samenwerking met diverse zorgverleners.Regelmatig overleg vindt plaats met huisartsen, fysiotherapeuten en collega’s.

De Dependance Oefentherapie te Noordwolde is een samenwerkingsverband met collega oefentherapeut Mensendieck Renske Molenaar.
Twee dagdelen per week wordt er in het Medisch Centrum de Wissel zitting gehouden.
Dinsdagmiddag van 13.00u tot 18.00u door Marja Nijhof.
Donderdagochtend van 8.00u tot 12.00u door Renske Molenaar.

De Praktijk Oefentherapie Oldemarkt en de praktijk FysioSport Wolvega / Oldemarkt zijn samen partners in beweging. Bewegingsprogramma’s worden op elkaar afgestemd en regelmatig wordt er gebruik gemaakt van ieder zijn expertise.

Huisartsenpraktijk Noordwolde

Huisartsenpraktijk De Blesse

Huisartsenpraktijk Oldemarkt

Overleg en doorverwijzingen over en weer moeten de effectiviteit van de therapie waarborgen.